Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Xin Thị Thực

NoiDung

Du lịch góp phần tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ của Nam Định. Nam Định là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, cách Thủ đô Hà Nội 90 km, về phía Đông nam, có diện tích tự nhiên 1.671,6 km2, dân số hơn 2 triệu người. Qua quá trình phát triển kinh tế, tỉnh Nam Định đã hình thành rõ nét 3 vùng kinh tế: vùng kinh tế biển, vùng sản xuất nông nghiệp và vùng kinh tế trung tâm công nghiệp dịch vụ ở thành phố Nam Định. Trong hơn 10 năm qua, kinh tế của tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng bình quân mỗi năm trên 7%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố. Đối với Nam Định, phát triển du lịch là một hướng quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế và tạo sự chuyển biến theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và nguồn tài nguyên du lịch đa dạng phong phú, du lịch Nam Định có đủ yếu tố cần thiết để phát triển với tốc độ nhanh, bền vững. Cảnh quan danh thắng tại Nam Định còn mang nét đặc trưng riêng như vùng rừng ngập mặn Xuân Thủy (khu bảo tồn thiên nhiên ven biển đầu tiên của Việt Nam tham gia công ước quốc tế RAMSAR) bãi biển Thịnh Long, Quất Lâm còn giữ được nguyên chất đồng bằng, những quần thể di tích lịch sử văn hóa độc đáo như đền Trần, chùa Tháp, chùa Cổ Lễ, chùa Keo Hành Thiện, Phủ Dầy…
Trong những năm qua dù còn gặp nhiều khó khăn song ngành du lịch Nam Định đã cố gắng trong việc khai thác tiềm năng du lịch thế mạnh để phát triển du lịch cùng với http://www.dulichso.com. Kết quả đạt được ban đầu còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò tác động vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Để đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian trước mắt cũng như những năm tới tỉnh Nam Định đã xây dựng chương trình phát triển du lịch thời kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khả năng thu hút nguồn vốn trong nước và quốc tế theo hướng: Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong đó có hoạt động du lịch như: nâng cấp hệ thống giao thông, điện lưới quốc gia, phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông. Đối với các khu du lịch trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để phát triển kết cấu hạ tầng, tôn tạo cảnh quan môi trường và cung cấp thị thực qua https://getvietnamvisa.com tạo tiên đề tiền đề để thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch của các thành phần kinh tế.
Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành du lịch thông qua việc ban hành chính sách ưu đãi về đất đai, về tài chính tín dụng, thuế, đơn giản thủ tục hành chính trong việc cấp phép đầu tư vào lĩnh vực hoạt động du lịch.
Khai thác tốt tiềm năng, nguồn tài nguyên du lịch hình thành các sản phẩm du lịch hình thành các sản phẩm du lịch có chất lượng, có sức hấp dẫn đối với du khách theo hướng ưu tiên phát triển du lịch nhân văn và du lịch sinh thái. Trong thời gian tới tỉnh sẽ triển khai thực hiện các dự án xây dựng các khu du lịch như: khu du lịch dịch vụ tổng hợp. Thiên Trường ở thành phố Nam Định khu du lịch văn hóa lễ hội Phủ Dầy.

Email

thithuc@vietnam.com

ThuocTin

4871

TieuDeTin

Thường trực UBND tỉnh nghe Đề án về cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2030

Active

No

ThoiGian

3/6/2020 6:21 PM

Attachments

Created at 3/6/2020 6:21 PM by System Account
Last modified at 3/6/2020 6:21 PM by System Account