Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 18:00:21

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Đức tài

Bí thư Đảng ủy

0976843835

2

Trương Văn Suất

Phó Bí thư Đảng ủy

01674542928

3

Trương Mai Chưng

Chủ tịch UBND

01686176155

4

Tr]ơng Công Thứ

Phó chủ tịch UBND

01652947353

5

Trương Văn Dần

Phó chủ tịch UBND

01683146094

6

Trương Văn Nam

Phó chủ tịch HĐND

0975761481

7

Trương Thị Nhung

Phó chủ tịch UBND

01655401838

8

Trương Đức Lưu

Chủ tịch hội ND

0974003670

9

Trương Thị Son

Chủ tịch Hội PN

01667889626

10

Trương Thái Nguyên

Chủ tịch Hội CCB

0978456509

11

Nguyễn Văn Liên

Bí thư Đoàn TN

0989299333

12

Trương Công Hiền

Công chức VP-TK

0975843868

13

Trương Ngọc Thủy

Công chức VP-TK

0982471827

14

Nguyễn Văn Hải

Công chức VP-TK

01683940241

15

Trương Quốc Phòng

Kế toán

0977313494

16

Trương Thị Tuyết

Kế toán

0983846482

17

Trương Văn Vụ

Công chức ĐC-NNXD&MT

0976352408

18

Lê Mạnh Hùng

Công chức ĐC-NNXD&MT

01662887937

19

Trương Văn Đức

Trưởng Công an xã

0987337822

20

Bùi Văn Điều

Chỉ huy trưởng QS xã

01668396828

21

Trương Tùng Lâm

Công chức TP-HT

0984953513

22

Trương Thị Hồng

Công chức VH-XH

01693175255

23

Trương Văn Khánh

Công chức VH-XH

0978978285

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 18:00:21 (GMT+7)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Đức tài

Bí thư Đảng ủy

0976843835

2

Trương Văn Suất

Phó Bí thư Đảng ủy

01674542928

3

Trương Mai Chưng

Chủ tịch UBND

01686176155

4

Tr]ơng Công Thứ

Phó chủ tịch UBND

01652947353

5

Trương Văn Dần

Phó chủ tịch UBND

01683146094

6

Trương Văn Nam

Phó chủ tịch HĐND

0975761481

7

Trương Thị Nhung

Phó chủ tịch UBND

01655401838

8

Trương Đức Lưu

Chủ tịch hội ND

0974003670

9

Trương Thị Son

Chủ tịch Hội PN

01667889626

10

Trương Thái Nguyên

Chủ tịch Hội CCB

0978456509

11

Nguyễn Văn Liên

Bí thư Đoàn TN

0989299333

12

Trương Công Hiền

Công chức VP-TK

0975843868

13

Trương Ngọc Thủy

Công chức VP-TK

0982471827

14

Nguyễn Văn Hải

Công chức VP-TK

01683940241

15

Trương Quốc Phòng

Kế toán

0977313494

16

Trương Thị Tuyết

Kế toán

0983846482

17

Trương Văn Vụ

Công chức ĐC-NNXD&MT

0976352408

18

Lê Mạnh Hùng

Công chức ĐC-NNXD&MT

01662887937

19

Trương Văn Đức

Trưởng Công an xã

0987337822

20

Bùi Văn Điều

Chỉ huy trưởng QS xã

01668396828

21

Trương Tùng Lâm

Công chức TP-HT

0984953513

22

Trương Thị Hồng

Công chức VH-XH

01693175255

23

Trương Văn Khánh

Công chức VH-XH

0978978285