XÃ LƯƠNG NGOẠI TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023

Ngày 22/08/2023 10:13:17

Ngày 18/8/2023, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ, Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Lương Ngoại tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiến tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023).

Tham dự ngày hội có đồng chí Hà Quốc Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ, Ban chỉ đạo an ninh trật tự và đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Mở đầu của Ngày hộilà chương trình văn nghệ chào mừng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do nhân dân ở các thôn trong xã biểu diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu và nhân dân tham dự Ngày hội.

Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, các đại biểu và quần chúng nhân dân đã cùng nhau ôn lại chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023).

Những năm qua, Ban chỉ đạo ANTT, Công an xã Lương Ngoại đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; Quyết định 375 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Củng cố tổ chức ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở. Kết quả đến nay trên địa bàn xã có 07 tổ ANTT, 27 tổ ANXH; 2 mô hình tự quản về an ninh, trật tự gồm: 01 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC; 01 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đã được lồng ghép với các phong trào cách mạng ở địa phương như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, phong trào Chung tay xây dựng Nông thôn mới, phong trào Xóa đói, giảm nghèo, đã tạo sự lan tỏa rộng rãi, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các tổ ANTT và ANXH thường xuyên được kiện toàn đảm bảo hoạt động hiệu quả. Quá trình hoạt động, các tổ ANTT, ANXH đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc xảy ra tại khu dân cư. Đã tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong năm 2023, Tổ ANTT, ANXH và quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Ban chỉ đạo ANTT đặc biệt là Công an xã nhiều tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, giúp lực lượng Công an xác minh, làm rõ được nhiều vụ việc; đồng thời tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hòa giải các vụ việc ngay tại cơ sở góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Quá trình hoạt động các mô hình đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tinh thần tự quản, cảnh giác, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của người dân được nâng lên, góp phần tích cực trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Tại Ngày hội, đã có nhiều bài tham luận hay của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hà Quốc Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị xã Lương Ngoại phát huy hơn nữa truyền thống của quê hương, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy phong trào xây dựng NTM, của địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra, giúp người dân có cuộc sống ngày bình yên, ấm no hạnh phúc.

Tại ngày hội Ban chỉ đạo xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành phong trào rộng khắp tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

XÃ LƯƠNG NGOẠI TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023

Đăng lúc: 22/08/2023 10:13:17 (GMT+7)

Ngày 18/8/2023, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ, Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Lương Ngoại tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiến tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023).

Tham dự ngày hội có đồng chí Hà Quốc Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ, Ban chỉ đạo an ninh trật tự và đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Mở đầu của Ngày hộilà chương trình văn nghệ chào mừng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do nhân dân ở các thôn trong xã biểu diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu và nhân dân tham dự Ngày hội.

Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, các đại biểu và quần chúng nhân dân đã cùng nhau ôn lại chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023).

Những năm qua, Ban chỉ đạo ANTT, Công an xã Lương Ngoại đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; Quyết định 375 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Củng cố tổ chức ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở. Kết quả đến nay trên địa bàn xã có 07 tổ ANTT, 27 tổ ANXH; 2 mô hình tự quản về an ninh, trật tự gồm: 01 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC; 01 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đã được lồng ghép với các phong trào cách mạng ở địa phương như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, phong trào Chung tay xây dựng Nông thôn mới, phong trào Xóa đói, giảm nghèo, đã tạo sự lan tỏa rộng rãi, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các tổ ANTT và ANXH thường xuyên được kiện toàn đảm bảo hoạt động hiệu quả. Quá trình hoạt động, các tổ ANTT, ANXH đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc xảy ra tại khu dân cư. Đã tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong năm 2023, Tổ ANTT, ANXH và quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Ban chỉ đạo ANTT đặc biệt là Công an xã nhiều tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, giúp lực lượng Công an xác minh, làm rõ được nhiều vụ việc; đồng thời tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hòa giải các vụ việc ngay tại cơ sở góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Quá trình hoạt động các mô hình đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tinh thần tự quản, cảnh giác, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của người dân được nâng lên, góp phần tích cực trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Tại Ngày hội, đã có nhiều bài tham luận hay của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hà Quốc Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị xã Lương Ngoại phát huy hơn nữa truyền thống của quê hương, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy phong trào xây dựng NTM, của địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra, giúp người dân có cuộc sống ngày bình yên, ấm no hạnh phúc.

Tại ngày hội Ban chỉ đạo xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành phong trào rộng khắp tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)