LuongNgoai.png

Lương Ngoại là một xã thuộc vùng sâu của huyện Bá Thước, cách trung tâm huyện 18 km về phía Đông Nam, với diện tích tự nhiên: 3.027,67 ha. Phía Đông giáp xã Lương Trung Phía Nam giáp xã Điền Lư; Phía Tây giáp xã Ái Thượng; Phía Bắc giáp xã Lương Nội.

 Lương Ngoại có đường liên xã từ Cầu Kẹm đi Lương Trung dài 3,8 km. Gồm có 7 thôn và 887 hộ với 3.869 nhân khẩu. Trong đó có 3 thôn vùng cao và 4 thôn vùng thấp; có 3 dân tộc anh em cùng chung sống đó là Thái, Mường, Kinh.