Sáng ngày 26/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Lương Ngoại tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026.z4555149186459_7fa22815d19dc12446a3c8ad904a44ab (1).jpg
Tham dự kỳ họp có đồng chí Lò Văn Quang - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong đoàn công tác của HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở xã, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; cùng các đại biểu HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.z4555149235109_383a78180f686c84f765f98564373c22.jpg

Tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm đối với 01 đại biểu HĐND xã do đã vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong việc tổ chức thực hiện chính sách; được nghe đại diện UBND xã trình bày các báo cáo:  Báo cáo tình hình KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo của UBMTTQ về tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện bầu tại khu vực báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội HĐND xã; báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND xã; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá XXII nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời các đại biểu đã nghe các báo cáo Thường trực hội đồng nhân dân: Và các báo cáo tờ trình quan trọng khác.z4564665138451_d56e62ec23708da5d863e4f73203466f.jpg

6 tháng đầu năm 2023 tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã nhà mặc dù gặp những khó khăn nhất định. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã. z4555149235934_e27e011566dc069d252418810cca5e9d.jpgTình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 có những bước khởi sắc; tổng diện tích gieo trồng là 538,6 ha; sản lượng lương thực hạt 6 tháng đầu năm đạt 738 tấn, thu ngân sách trên địa bàn đạt 86,6 % kế hoạch; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện đạt nhiều hiệu quả… Trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu và thường trực HĐND xã ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị trí và chức năng của người đại biểu nhân dân, nhất là thẩm tra các văn bản của UBND xã trình trước kỳ họp. Tại Kỳ họp đã có nhiều ý kiến của các đại biều thảo luận, các ý kiến phần lớn đều tập trung vào các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự... các ý kiến đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp thu, giải trình, làm rõ tại kỳ họp.z4564665108132_efd3c91f50114f6217cd59db3dcb5a2c.jpg Kỳ họp  đã thống nhất các Nghị quyết: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước – chi ngân sách xã  năm 2022; Nghị quyết về phê chuẩn bổ xung danh mục các công trình, dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2023 của xã Lương Ngoại.   Sau thời gian  làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ 6 HĐND xã  Lương Ngoại khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.