Chiều ngày 06/10/2023, Ủy ban nhân dân, Trung tâm học tập xã Lương Ngoại tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 và khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

          Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Cao Thượng Xuân,  Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã;các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã, các cơ quan, đơn vị, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và đại diện học viên trên địa bàn xã.

          Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề: "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Trương Văn Dần , Phó chủ tịch UBND xã, khai mạc và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2023

     Năm học 2022- 2023, căn cứ vào kế hoạch, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và đặc điểm tình hình của địa phương TTHTCĐ đã phối, kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội xã, liên kết cùng các chương trình dự án tại xã mở được: 39 lớp, với 2.313học viên.

Ngoài ra TTHTCĐ còn rà soát, lập danh sách giới thiệu ra học các lớp nghề, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bá Thước tổ chức như : Lớp học may, Lớp học sơ cấp tin học , Lớp chăn nuôi thú y.

Với những kết quả đã đạt được trong năm học 2022-2023, Trung tâm HTCĐ xã Lương Ngoại quyết tâm phát huy hơn nữa chất lượng hoạt động để góp phần đáng kể vào nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập và tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân.

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí Cao Thượng Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà TTHTCĐ đã đạt được trong năm học vừa qua; bên cạnh đó đồng chí cũng đã chỉ ra những mặt đang còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục và làm tốt hơn nữa trong năm học tới và những năm tiếp theo.

 

Đồng chí Cao Thượng Xuân - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã,

phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới

          Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, đồng chí Trương Văn Dần Phó chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 là : "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số". Nhằm giúp cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã hiểu rõ và thấm nhuần hơn nữa để làm theo tư tưởng của Bác Hồ, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời. Các hoạt động về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các ngành học, cấp học. Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của xã, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

          Sau lễ phát động hưởng ứng ứng học tập suất đời và khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2022-2023 đã diễn ra lớp tập huấn kỹ thuật trồng ngô vụ Đông năm 2023-2024 cho 60 học viên là cán bộ, hội viên và nhân dân trong toàn xã do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Công ty Syngenta đồng chủ trì tổ chức.